Аппарат басшысының міндеттері:

   1. Аппаратты жалпы басқаруды іске асырады, аудандық мәслихат аппаратының қызметін қамтамасыз ететін және оның құрылымдық бөлімшелерінің қызметін үйлестіру функцияларын іске асырады.

   2. Аудандық мәслихаттың ұйымдық, құқықтық, ақпараттық-талдау, әкімшілік-қаржы және материалдық-техникалық тиімді жұмыс нәтижесін қамтамасыз ету.

   3. Кадрларды іріктеу және жоғарылату.

   4. Аудандық мәслихат аппаратында құқықтық жұмыстарды жүзеге асырады.

   5. Аудандық мәслихаттың нормативті құқықтық актілерін әділет органдарында мемлекеттік тіркеу және оларды БАҚ ресми түрде жариялауды іске асырады.

   6. Үнемі нормативті құқықтық актілер мониторингін жүргізеді, оларға өзгертулер мен толықтырулар енгізу немесе олардың күшін жою үшін дер кезінде шара қолданады.

   Заңнамада белгіленген өзге де өкілеттікті жүзеге асырады.